Tag archieven: POH GGZ

POH GGZ

Mijn naam is Marien Lievaart. Per februari ben ik in dienst getreden als POH GGZ voor 1 dag in de week. Mijn rol als POH GGZ is om mensen te ondersteunen in lastige tijden aan de hand van een aantal korte gesprekken. Daarnaast dient ik in te schatten of er doorverwezen dient te verworden naar meer specialistische zorg. Dit zal gebeuren wanneer de klachten van dusdanige ernst zijn dat een aantal korte gesprekken bij mij naar mijn mening onvoldoende zullen blijken.

 

Ik ben de overige vier dagen werkzaam als psycholoog bij HSK. Dit is een instelling waar mensen met angstklachten, depressieve klachten en onverklaarbaar lichamelijke klachten worden behandeld. Voorheen heb ik een tijd in een TBS kliniek gewerkt en heb ik gedurende enkele jaren kinderen met ontwikkelingsstoornissen begeleid (voornamelijk ADHD en autismespectrum stoornissen). Ook heb ik de afgelopen jaren onderzoek verricht naar factoren die een rol spelen bij woede, agressie en verslaving aan de Erasmus Universiteit alsook naar PTSD bij veteranen bij het psychotrauma centrum. Ik zie het als een belangrijke en verantwoordelijke taak om mensen te helpen die (tijdelijk) zijn vastgelopen in hun leven en ik sta graag voor u klaar voor raad en daad.