Praktijkinformatie

Spreekuur
Het spreekuur is volgens afspraak.
Afspraken kunt u maken tussen 08:00-11:00 uur.

Wanneer u meerdere klachten heeft, of u denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aangeven bij de assistente. Geeft u bij haar ook tijdig aan wanneer een gemaakte afspraak niet kan doorgaan.

Spoedgevallen
Bij spoedgevallen en/of levensbedreigende situaties kunt u te allen tijde bellen.

Triage                                                                                                                                 Onze assistenten zijn opgeleid om te triëren. Dit houdt in dat zij aan de telefoon vragen zullen stellen om de ernst van de situatie in te schatten.

Uitslagen opvragen
Voor medische adviezen en uitslagen kunt u dagelijks tussen 13:30-15:30 naar de praktijk bellen. Indien nodig zal de huisarts u hier over terugbellen.

Visite
Wanneer u wegens gezondheidsredenen  niet naar de  praktijk kunt komen, kunt u tussen 08.00-11.00 uur een huisbezoek aanvragen.

Preventie spreekuur
Onze praktijk doet aan preventie.
Griepvaccinatie
BVO-baarmoederhalskanker
Reizigersadvisering (de praktijk is LCR geregistreerd)
Screening hart en vaatziekten

U kunt bij de artsen verder terecht voor:
Kleine chirurgische verrichtingen en het inbrengen van spiraaltjes en de implanon, Stoppen met Roken en rijbewijskeuringen.
(In de praktijk kunnen we moedervlekken, talgkliercysten, ouderdomswratten en meerdere kleine laesies verwijderen. We hebben ook de mogelijkheid om weefsel in te sturen voor pathologisch onderzoek).

Assistente
U kunt bij de assistente terecht voor:
Urineonderzoek
Zwangerschapstest
(dagelijks tussen 08.00 – 11.30 uur)

En op afspraak voor:
Verbinden van wonden
Verwijderen van hechtingen
Injecties ( Vitamine B12)
Hb meting
24 uursbloeddrukmeting
ECG (hartfilmpje)
Aanstippen van wratten
Oren uitspuiten

Chronische ziekten
In onze praktijk begeleiden wij patiënten met een chronische aandoening, zoals:
Diabetes
Astma/ COPD
Hart- en vaatziekten.
Zo geven wij voorlichting over het ziektebeeld, begeleiden wij bij het medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl.

En nog een WordPress site