Klachten

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en hun medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

1. Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Uw huisarts stelt het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een praktijkassistente, waarnemer of POH die binnen de praktijk werkzaam is. Wanneer u de klachten een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van onderstaande formulier.

2. Advies en bijstand door de afdeling informatie- en klachtenopvang Gezondheidszorg(IKG)
De IKG kan informatie geven over uw rechten en plichten als patiënt en adviseren waar u met uw klachten terecht kunt. Een medewerker van het IKG kan u bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en maakt onderdeel uit van het Regionaal Patiënten/Consumentenplatform. In Zuid-Nederland bestaan meerdere IKG`s. Alle IKG`s zijn telefonisch bereikbaar via 0900-2437070 of via www.zorgbelang-nederland.nl.

3. Indienen van de klacht kan bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of niet van toepassing zijn op uw specifieke situatie. U kunt dan uw klacht schriftelijk indienen bij de stichting Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.skge.nl.

4. Klachten over de Huisartsenpost Spijkenisse
De Huisartsenpost Spijkenisse maakt onderdeel uit van de Centrale Huisartsenposten Rijnmond (CHPR). De CHPR kent een eigen klachtenregeling. Meer informatie hierover vindt u op www.huisartsenpostenrijnmond.nl.

5. Indienen van de klacht bij Huisartsenpraktijk Hekelingen
Heeft uw klacht of opmerking betrekking op onze praktijk, dan verzoeken wij u dit klachtenformulier in te vullen en te versturen naar de praktijk. Wij nemen dan uw klacht in behandeling.

En nog een WordPress site